Ontwerp

Een ontwerp wordt geheel naar uw wens gemaakt, op schaal en met beplantingslijst. Bij het door ons laten uitvoeren van de werkzaamheden is het ontwerp gratis. Mocht u zelf met het plan aan de slag willen, dan worden er kosten voor het ontwerp berekend.

Aanleg

Wat komt er allemaal kijken bij het maken van een tuin? Wilt u zelf aan de slag of laat u het door een hoveniersbedrijf uitvoeren? Soms wordt er in gedeelten aangelegd bijvoorbeeld omdat er kinderen zijn en een speelgedeelte in de tuin geïntegreerd wordt. Of u wilt meer genieten en denkt aan een overkapping waar u vaker/langer kunt zitten. Of juist wel die groentetuin en fruitbomen, die vlinders en bijen lokken door de juiste beplanting? 

Verlichting is ook een onderdeel van de tuin, dit zorgt voor sfeer, ook als u binnen bent, geeft een veilig gevoel (inbraak) Schuttingen worden ook in diverse varianten geplaatst; hout, ijzerwerk gevuld met steen of schors, etc. Kleine voorbeelden met vaak een groter plezier van uw toekomstige tuin!

Onderhoud

Een tuin is nooit onderhoudsvrij, bestrating heeft aandacht nodig, beplanting dient gesnoeid te worden, bomen groeien u soms ver boven het hoofd, het gras tiert welig en onkruid is ook iets wat aandacht nodig heeft. Ook voor een bemestingsadvies kunt u bij ons terecht; voor gazon of de borders.

Wij verzorgen onderhoud op aanvraag, als abonnement (frequentie volgens afspraak) of tijdens uw vakantie, om te zorgen dat u niet meteen aan de slag hoeft als u terug komt. Voor snoeien van bomen en planten, voor- en najaarsbeurt, maaien en/of bemesten van gazon, vijver onderhoud, onkruidbestrijding, verwijderen groene aanslag bestrating, etc.

Renovatie

Bij een renovatie van uw bestaande tuin wordt er gekeken naar de huidige staat van de tuin. Wat is overbodig geworden, wat wilt u veranderen en hoe gaan we dat aanpakken. Soms is hergebruik van bestrating mogelijk, beplanting kan ook, indien in goede conditie, weggehaald en opgestald worden en na de inrichting opnieuw gebruikt worden.

Misschien wilt u een vijver in de huidige tuin of nieuwe schuttingen, een ander terras, alles is mogelijk. Of u wilt ook meteen lichtbronnen in de tuin, dit kunnen we ook voor u realiseren. Van compleet leeghalen en opnieuw inrichten tot een deel van de tuin aanpakken.

Boomverzorging

Een goede verzorging en onderhoud van de bomen in uw tuin zorgt ervoor dat de bomen een langer en beter leven beschoren zijn.Het verzorgen en herstellen van “zieke” bomen is een specialistisch werk dat vakmanschap en deskundigheid vereist. 

Wij werken indien noodzakelijk met een hoogwerker. Verwijderen ook de boomstronk indien gewenst. Het snoeihout kan versnipperd worden. Uw eigen boom kan ook een tweede leven krijgen na de kap, bijvoorbeeld als tafel. Deze kan door ons gerealiseerd worden, indien u dit zou willen. 

Boomverzorging kan ook bestaan uit veiligheidssnoei. Dit houdt het verwijderen van dood hout en gevaarlijk hangende takken in. Adema Hoveniers is gespecialiseerd in boomverzorging , ook voor uw fruitbomen!

Ecologische tuin

Een ecologische tuin (natuurtuin) hoeft geen rommelige tuin te zijn.

We streven naar een evenwichtig ecosysteem in uw tuin waarbij variatie een grote rol speelt. In uw tuin creëren we meerdere milieus waarin verschillende planten en dieren zich thuis voelen. Wij zorgen voor een uitgekiend ontwerp voor uw duurzame ecologische tuin, met veel aandacht voor landschappelijke en ecologische aspecten.

Een eko-bouwwerk met ruimte voor dieren en planten zou toegepast kunnen worden, een amfibieënpoel, vlonders van duurzaam hout, afscheiding van gebruikte materialen uit de tuin, etc. Er wordt dan ook alleen met inheemse planten gewerkt, passend bij uw grondsoort. Vlinder- en bijenmengsels zijn ook door ons te zaaien als wildmengsel.

Vijvers

Een vijver komt heel wat bij kijken, wat voor materiaal gebruik je? Er zijn natuurlijke vijvers om te creëren, maar ook van vijverfolie of zelfs met een plastic vijverbak kun je al iets moois met water en planten maken. 

De aanleg van diverse vijvers (natuurlijke en met behulp van vijvermaterialen hebben wij ervaring mee. De goede zuurstofplanten om uw vijver helder te houden (zonder of met vijverpomp) zijn van belang voor het milieu in de waterpartij.

Bedrijven

Door heel Friesland zijn we te vinden voor onderhoud van bedrijfsterreinen. We maaien, snoeien, bestrijden onkruid en algen, zagen bomen na een storm weg of komen op afroep om sneeuw en gladheid voor u op te lossen. Dit alles kan ook op basis van een onderhoudscontract gerealiseerd worden.

Gladheidbestrijding

Bij sneeuwval of gladheid zijn we ook bereikbaar, voor het strooien van zout of het schuiven van sneeuw.